Prøvegradering.

Det blir prøvegradering i Lavik mandag 20.11.2017, klokka 1815.

Prøvegradering er obligatorisk å gjennomføre for alle som skal gradere seg.

-Styret LKK-